Streekromans
Het hoorde niet


Deze familieroman heeft bijna het karakter van een historische roman over Wagenborgen, een plaatsje in Noord Oost Groningen. De schrijfster heeft zich verdiept in het leven van de jaren twintig, begin dertig. Midden in een tijd van recessie raakt Sytje Smit ongewenst zwanger van een aardige jongen uit een naburig dorp. Douwe komt uit een rood gezin, Sytje uit een, in politieke kleuren gesproken, groen gezin. Later sluiten Sytje’s oren zich en denkt Sytje dat God haar op deze manier straft. Haar vader vindt dat mensen snel aan een straffende God denken omdat ze Hem niet persoonlijk kennen. Het boek schildert emotievol de strijd van de arbeiders voor een menswaardig bestaan. Als Sytje haar vader begint te begrijpen, lijkt verzoening de boventoon te worden, maar dit ook in andere moeilijke relaties rond Sytje.


Uitgave van Kok Voorhoeve Kampen, ISBN 90 242 8806 1, Uitverkocht.


Geen ander voor jou!


Riek en Johan Scheepsma vormen met hun drie kinderen een gelukkig gezin, tot het moment waarop ze hun huis openstellen voor een jonge vrouw in nood. Al spoedig blijkt dat deze Elsa binnen de kortste keren het echtpaar Scheepsma uit elkaar weet te spelen! Een situatie die uitloopt op een crisis binnen huwelijk en gezin. Een gezin dat twee volwassen zonen en een tienerdochter telt. En ieder reageert op zijn eigen manier op de ontstane situatie. Ongeloof, boosheid en zelfs een identiteitscrisis bij een van de kinderen zijn het gevolg. Wat gaat er ontzettend veel stuk aan liefde, genegenheid en trouw. Zal het ooit mogelijk zijn vanuit de puinhoop, die ze er met z'n allen van hebben gemaakt, omhoog te klauteren?


Uitgave van Kok Voorhoeve Kampen, ISBN 90-5251-328-7
, € 5,00 


Ik hoorde je roepen


Een aanrijding is het begin van een merkwaardige ontmoeting van verpleegkundige Frits Wessels met Rosalien Zeegers. Ze is teleurgesteld in de liefde en houdt het contact wat af. Wanneer de twee elkaar beter leren kennen en Frits het vertouwen van Rosalien wint, vertelt deze over haar stukgelopen huwelijk waardoor ze tijdelijk werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en niet voor haar zoontje Sander kon zorgen, De zus van Frits, Annet, dringt er bij Rosalien op aan dat zij moet proberen het contact met haar zoontje te herstellen. Na verschillende gesprekken komt de dag waarop Rosalien haar zoontje zal ontmoeten, maar dan is het de vraag of zij deze confrontatie aankan!


Uitgave van Kok Voorhoeve Kampen, ISBN 90-5251-428-8, Uitverkocht.


Een parel wordt geboren


Annet Wessels groeide op in een leuk gezin en na haar huwelijk met Hans Scheepsma lijkt haar geluk compleet. Zeker als Hans de mogelijkheid wordt geboden om de huisartsenpraktijk in Oldehove over te nemen. Toch komen er wolken voor de zon als in hun huwelijk de kinderwens uitblijft. Er druppelen langzaam andere gevoelens hun leven binnen, zowel bij Annet als bij Hans. Gevoelens die beslist niet overeen stemmen met de levensovertuiging waarmee dit echtpaar aanvankelijk wilde leven. Op een dag brengt Rosalien, de schoonzus van Annet een meisje mee naar Oldehove, een klein schuw kind uit een sociaal zwak milieu, Dit meisje wordt de directe oorzaak van een zware strijd om, wat mensen noemen, de gerechtigheid.


Uitgave van Kok Voorhoeve Kampen, ISBN 90-242-1829-2, Uitverkocht. 

- boeken hulpverlening 2