Vrouw en geloof
Adam, vraag hulp

De samenwerking tussen man en vrouw in de gemeente.


In dit boek wordt besproken welke plaats de vrouw heeft binnen het lichaam van Christus, de gemeente. Vormen Adam en Eva samen het beeld van God in de huidige samenleving of denkt Adam alléén het gezicht naar buiten toe te kunnen zijn? Is de opdracht alleen aan Adam gegeven, exclusief voor hem, of aan hen samen?


De schrijfster tracht de discussie over de plaats van de vrouw in de evangelische beweging nieuw leven te geven, waarbij ze zich ernstig afvraagt hoeveel 'rampen' er nog moeten gebeuren voor Adam zich bewust wordt van het onmisbare, aanvullende en hem completerende deel in het wezen van de vrouw.


Uitgave van Kok Voorhoeve Kampen, ISBN 90-297-1176-0 (2e druk)
€ 5.00 


Onbelemmerd dienstbaar


Onbelemmerd dienstbaar is een bijbelstudieboekje. Het laat zien welke boodschap het Evangelie heeft voor de verhouding tussen man en vrouw; voor hun onderlinge relatie en vooral ook hun samenwerking in de gemeente.
God schiep de mens, man en vrouw, het evangelie redde hem en haar, de Heilige Geest vulde zowel mannelijke als vrouwelijke 'aarden vaten' met Zijn kracht. Paulus zette de relatie tussen man en vrouw weer in het kader van Gods oorspronkelijke bedoeling. Hij roept hen beiden op tot onbelemmerde dienst aan God in Zijn gemeente.


Dit lees en werkboekje kan zowel individueel als in groepsverband gebruikt worden.


Uitgave van Kok Voorhoeve Kampen, ISBN 90-297-1546-4
    € 5.00Vrouwen tussen uitersten


Aan dit jaardagboek heeft Gerry Velema voor vier weken meegewerkt.


Rust en onrust, hoop en wanhoop, vertrouwen en wantrouwen - zomaar enkele uitersten waartussen het leven zich beweegt. Deze en vele ander (geloofs)thema's komen in dit dagboek aan de orde. Elke week wordt vanuit de Bijbel een andere tegenstelling belicht. Deze originele opzet leidt enerzijds tot een dieper, vaak verassend inzicht in de Bijbel, terwijl anderzijds tal van handreikingen geboden worden voor het leven als christen vandaag.


Uitgave van Boekencentrum, ISBN 90-239-0711-6Vrouwen, Ambt en Dienst


Een geweldig heet hangijzer! De vragen stapelen zich op: Wat mag een vrouw doen in het Koninkrijk van God? Welke ambten kan een vrouw vervullen? Wat kan zij doen in de openbaarheid? Welke gaven kan ze hebben? Wat betekenen de 'zwijg'-teksten en hoe zit het met leiderschap?


In deze actuele uitgave geven vier auteurs, twee mannen en twee vrouwen, hun mening, en gaan met elkaar in discussie. Ze zijn en blijven het op een aantal punten oneens. Maar ze doen wel een serieuze poging om vanuit diepe eerbied voor de Schrift en onderworpenheid aan Gods gezag de wil van God te verstaan in deze belangrijke en moeilijke kwestie.


Uitgave van Barnabas, Jongbloed Heereveen, ISBN 90-5030-851-1  Uitverkocht

 

- boeken hulpverlening 2