Boeken over Seksualiteit
Echtgenoten


Praten over seksualiteit is iets wat veel echtparen moeite kost. Ongeacht onze hemelse opvattingen of onze goede bedoelingen waarmee we met de ander om willen gaan.

Seks lijkt de diepste stukjes ‘ik’ en ‘jij’ te willen betrekken. Seks is communicatie op diep persoonlijk niveau.

Met het boek Echtgenoten probeer ik de lezer ten eerste een bredere kijk op seksualiteit te geven. De mooie andere kanten van seks die zo vaak
               

onderbelicht blijven in onze over-erotische maatschappij.

Door middel van vragen die slechts bestemd zijn om in alle beslotenheid te beantwoorden als man en vrouw, hoop ik dat echtparen gaan praten. Samen praten over hun seksualiteit. Van ieder persoonlijk en van hen samen. Bij dat gesprek wens ik hen oprecht veel liefde en zegen toe!


Uitgave van Kok Kampen, ISBN 90-435-1096-3, € 16.90


Eerlijk gezegd    + filmmateriaal, klik hier...

het gezinsboek over seksualiteit.


Het spreken over seksualiteit zou juist binnen het gezin veel meer een positief en richtinggevend geluid moeten hebben. We zullen moeten proberen als ouders en tieners samen over de betekenis van seksualiteit te praten. Het is nodig om samen te verstaan wat God met seks bedoeld heeft.

Het gesprek thuis is zo belangrijk voor de ruimte waarin onze zonen en dochters hun seksualiteit leren kennen, verkennen en hanteren. Anne en ik hebben veel samen gesproken, in de periode dat Anne een opgroeiende tiener. Maar later, als volwassenen, hebben we ook met elkaar terug geblikt naar die periode. De waarde van die gesprekken was zo waardevol, dat we het elke jongen, meisje, vader en moeder van harte toewensen. Het gesprek thuis kàn wel lukken!!
Dit boek reikt een helpende hand.

           Uitgave van Kok Voorhoeve, Kampen,  € 13,50
Save seks, een boekje open over seks.

" Wie kan me nu eens uitleggen wat er zo heilig is aan seks?"

Een boekje open over seks voor jongeren vanaf een jaar of dertien, maar geschreven voor iedereen die wil nadenken over zijn of haar seksualiteit.


Een boek dat veel, heel veel is gelezen in christelijke gezinnen!


Dit boek geeft een eerlijke indruk van de manier waarop christelijke jongeren

maar ook anderen - vorm kunnen geven aan hun seks en seksualiteit.


Uitgave Kok Voorhoeve, ISBN 90-297-1496-4 € 13,50 (5e druk)Seksualiteit en mensen met een
verstandelijke beperking

Dit is vaak een moeilijk onderwerp. Goed omgaan met je eigen lichaam, het lichaam van de ander én met de relatie met een ander, vraagt om inzicht. Inzicht, dat door de verstandelijke handicap vaak beperkt of afwezig is. De omgeving moet daarom (veel) extra aandacht geven.


Uitgave van Kok Kampen, in opdracht van Dit Koningskind, ISBN 90-435-0392-4, Uitverkocht.

 

- boeken hulpverlening 2